Instalacja kominków

Instalacja kominków, czy pieców to złożony proces. Składa się na niego wielu różnych prac, które muszą być wykonane w odpowiedniej kolejności.

 

Na samym początku wykonuje się konieczne prace budowlane. Następnie montowany jest kominek lub piec wolnostojący lub jako wkład. Do niego podłączany jest Flex Flue Liner, czyli elastyczny wkład ze stali nierdzewnej. Na koniec to wszystko to musi być podłączone do komina wykonanego z dwuściennej rury ze stali nierdzewnej z izolacją / Twin Wall.

Prace budowlane

Aby poprawnie zainstalować każdy kominek, czy piec należy najpierw odpowiednio przygotować miejsce w którym będzie on zamontowany.
Należy to zrobić zawsze zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i instrukcją obsługi danego typu kominka, czy pieca.

Zazwyczaj trzeba będzie wykonać następujące prace:

• zwiększyć otwarcie komina, dostosowanie otworu kominowego do rozmiaru kominka, czy pieca,
• zainstalować nadproże,
• zainstalować stalową płytę zamykającą komin,
• zainstalować płytę z materiału niepalnego z przodu pieca / kominka,
• zainstalować drewnianą belkę nad kominkiem (opcjonalne)
• zainstalować inne niepalne materiały i tak dalej.

Aby obniżyć koszt montażu, część tych prac można wykonać samemu.

Prosimy o kontakt z nami przed rozpoczęciem tych prac, aby upewnić się jakie warunki techniczne muszą zostać spełnione, patrz: odległości, materiały, itp. 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami – Kontakt

Instalacja kominków i pieców

Najpowszechniejszy zestaw kroków do instalacji kominka lub pieca opalanego drewnem

Zazwyczaj trzeba będzie wykonać następujące prace:

• umieść łącznik rury kominowej w kominku lub piecu opalanym drewnem, bezpośrednio w środku otworu płyty stalowej zamykającej kominy,
• połączyć rurę i adapter do elastycznego wkładu ze stali nierdzewnej lub systemu Twin Wall / dwuścienną rurę ze stali nierdzewnej z izolacją,
• zainstalować elastyczny wkład ze stali nierdzewnej lub system Twin Wall / dwuścienną rurę ze stali nierdzewnej z izolacją,
• zainstalować daszek z osłoną na ptaki do elastycznego wkładu kominowego lub systemu Twin Wall / dwuściennej rury ze stali nierdzewnej z izolacją,
• zainstalować tabliczkę z danymi technicznymi i zarejestrować kominek w Hetas.

O instalacji kominków lub pieców więcej można przeczytać na stronie Nasze Prace.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami – Kontakt

Flex Flue Liner / Elastyczny wkład ze stali nierdzewnej

Flex Flue Liner / Elastyczny wkład ze stali nierdzewnej jest jednym z najczęściej używanych rozwiązań przy montażu kominka. Zabezpiecza ono przed wydostawaniem się dwutlenku węgla przez nieszczelności znajdujące się w zaprawie po między cegłami kominowymi. Chroni to również przed bezpośrednim działaniem ciepła, a więc izoluje i zabezpiecza przed powstawaniem nowych pęknięć.

Flex Flue Liner jest jednym z najlepszych i najbardziej niezawodnych sposobów, aby zabezpieczyć Ciebie i Twój dom przed bardzo niebezpiecznym działaniem dwutlenku węgla!

Standard Single Wall Flexible Flue Liner i Twin Wall Flexible Flue Liner

Wyróżniamy również dwa typy elastycznych wkładów ze stali nierdzewnej:

  • Standard Single Wall Flexible Flue Liner / Standardowy elastyczny wkład ze stali nierdzewnej z pojedynczą ścianką,
  • Twin Wall Flexible Flue Liner / elastyczny wkład ze stali nierdzewnej z podwójną ścianką.

Gwarancje i normy branżowe

Do wykonania Flex Flue Liner / elastycznego wkładu ze stali nierdzewnej używane są przeważnie dwa typy stali nierdzewnej (316 i 904). 

W zależności od modelu, stali i konstrukcji przewodu okres gwarancji waha się pomiędzy 10 a 15 lat. Wszystkie przewody kominowe są sprzedawane z gwarancją producenta. Obowiązują oczywiście warunki i postanowienia.

Komin powinien być czyszczony nie rzadziej niż raz w roku przez osoby upoważnione.

Zawsze tylko odpowiednie paliwa muszą zostać użyte zgodnie ze specyfikacją danego komina.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami – Kontakt

Twin Wall / Dwuścienna rura ze stali nierdzewnej z izolacją

Systemy kominowe Twin Wall / dwuścienna rura ze stali nierdzewnej z izolacją, są stosowane w przypadku braku komina w pomieszczeniu, w którym planowane jest instalowanie urządzenia grzewczego typu Wood Stove Log Burner / piec opalany drewnem, kominek.

Zewnętrzne i wewnętrzne systemy kominowe Twin Wall

Systemy kominowe Twin Wall / dwuścienna rura ze stali nierdzewnej z izolacją, dzielimy na:

  • systemy kominowe zewnętrzne,
  • systemy kominowe wewnętrzne.

External System / System Zewnętrzny znaczy, że komin znajduje się na zewnątrz budynku.

Internal System / System Wewnętrzny znaczy, że komin znajduje się wewnątrz budynku i przebiega przez strop sufitu oraz dach.

Różnice pomiędzy tymi dwoma systemami można zaobserwować na przykładowych zdjęciach zamieszczonych na naszej stronie.

Wszystkie systemy kominowe muszą być montowane przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z normami budowlanymi i instrukcją obsługi.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami – Kontakt

Nasze oddziały:

MK Solutions
Birmingham
68 Fordfield Rd
Birmingham
B33 9TN

MK Solutions
Birmingham
11 St Thomas' Rd
Birmingham
B23 7RQ

MK Solutions
Worcester
1 Dart Rd
Worcester
WR5 1LF

MK Solutions
Birmingham
18 Haigh Crescent Apartments
Birmingham
B23 5UP